Tháng cô hồn vợ chồng có cần k.iêng chuyện chăn gối kh.ông? Thèm quá muốn ‘gần gũi’ nhớ tuyệt đối tránh 5 thời điểm này

Tháng cô hồn vợ chồng có cần k.iêng chuyện chăn gối kh.ông? Thèm quá muốn ‘gần gũi’ nhớ tuyệt đối tránh 5 thời điểm này

Quan niệm dân gian về việc quan hệ vào tháng cô hồn?

Tháng 7 Âm lịch là tháng cô hồn bởi vào tháng này có ngày xá tội vong nhân. Theo quan niệm dân gian, đây là l.úc mà Diêm Vương mở cửa Quỷ Môn Quan cho ma quỷ đi xin ăn trên dương thế.

Thời gian này “âm khí” trên dương gian rất nhiều, chúng có thể hiển hiện ở mọi nơi, quấy nhiễu đời s.ống thường ngày của mọi người. Chính vì thế, nhiều người cũng thường quan niệm rằng việc gần gũi vợ chồng vào tháng cô hồn là kh.ông t.ốt, nó có thể l.àm suy yếu sức khỏe, nếu có lỡ thụ t.hai thì đứa trẻ s.inh ra cũng kh.ông được th.ông minh, lanh lợi. Nhưng đây vẫn chỉ là quan niệm truyền miệng và chưa có một cơ sở khoa học nào chứng minh.

Có nên tránh gần gũi trong tháng cô hồn?

Thực chất việc cúng cô hồn vào tháng 7 cũng kh.ông phải để thể hiện mong muốn tránh cô hồn quấy phá mà là thể hiện tính nhân văn, muốn l.àm phúc, giúp những linh hồn vất vưởng được siêu thoát, có một bữa no nê, đỡ tủi phận.

Chuyên gia cho rằng, tháng cô hồn hay bất kể thời điểm nào khác trong năm đều kh.ông phải là yếu t.ố ảnh hưởng đến chuyện quan hệ vợ chồng.

Tuy nhiên, nếu một s.ố cặp đôi s.ống duy tâm, thường quan niệm có thờ có thiêng có kiêng có lành thì có thể kh.ông gần gũi vợ hoặc chồng vào các ngày như mùng 1, ngày rằm, ngày mùng 5 và ngày 18 tháng 7 Âm lịch.

Theo quan niệm dân gian các cặp đôi nên hạn chế gần gũi yêu đương để tránh kinh động tới đấng thiêng liêng và tránh mắc xui xẻo, đen đủi.

* Th.ông tin chỉ mang tính chất th.am khảo.

Nguồn : https://ngoisao.vn/theo-dong-su-kien/kien-thuc/thang-co-hon-vo-chong-co-nen-kieng-chuyen-chan-goi-neu-muon-gan-gui-thi-tuyet-doi-tranh-5-thoi-diem-nay-406564.htm