Năm 2024, duy nhất 5 trường hợp này kh.ông phải đi Nghĩa vụ quân sự: Ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi

Nhiều người quan tâm, những trường hợp nào sẽ kh.ông phải đi Nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Nghĩa vụ quân sự là gì?

 

Theo khoản 1, Điều 4 trong Chương I của Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành có ghi rõ:

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

 

Theo đó, tất cả công dân của Việt Nam đang ở trong độ t.uổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, kh.ông phân biệt dân tộc, thành phần xã hội,tôn giáo, tín ngưỡng, trình độ học vấn hay nghề n.ghiệp cũng như nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú) đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.

Như vậy, nghĩa vụ quân sự là một trong những nghĩa vụ  bắt buộc phải thực hiện của công dân Việt Nam trong độ t.uổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

 

5 trường hợp kh.ông phải đi nghĩa vụ quân sự năm 2024

 

 

Từ ngày 01/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023, các địa phương trên cả nước tiến hành khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho công dân tại địa phương mình để tuyển chọn và gọi công dân th.am gia thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024 theo quy định (nhập ngũ vào tháng 2 hoặc tháng 3/2024).

 

Nếu công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây thì kh.ông phải (hoặc kh.ông được) thực hiện nghĩa vụ quân sự:

Trường hợp 1: Kh.ông đáp ứng tiêu chuẩn tuyển quân theo quy định, cụ thể như sau:

 

(1) Về t.uổi đời:

– Công dân từ đủ 18 t.uổi đến hết 25 t.uổi.

– Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 t.uổi.

(2) Tiêu chuẩn chính trị:

– Thực hiện theo Th.ông tư liên tịch s.ố 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016.

– Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên n.ghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

(3) Tiêu chuẩn sức khỏe:

– Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Th.ông tư liên tịch s.ố 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016.

– Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên n.ghiệp thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

– Kh.ông gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

(4) Tiêu chuẩn văn hóa:

– Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn kh.ông đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì b.áo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn s.ố công dân có trình độ văn hóa lớp 7

– Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu s.ố dưới 10.000 người thì được tuyển kh.ông quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Trường hợp 2: Thuộc một trong các trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình sau đây:

– Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

– Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân kh.ông còn khả năng lao động hoặc chưa đến t.uổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do t.ai n.ạn, thiên tai, dịch bệnh nguy h.iểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) x.ác nhận.

– Một con của bệnh binh, người nhiễm chất đ.ộc da cam suy g.iảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

– Có anh, chị hoặc em r.uột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ th.am gia Công an nhân dân.

– Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

– Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, l.àm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

– Đang học tại cơ sở giáo dục phổ th.ông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề n.ghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Trường hợp 3: Thuộc một trong các trường hợp được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình sau đây:

– Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

– Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

– Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy g.iảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất đ.ộc da cam suy g.iảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

– Người l.àm công tác cơ yếu kh.ông phải là quân nhân, Công an nhân dân.

– Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, l.àm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Trường hợp 4: Thuộc một trong các trường hợp được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình sau đây:

– Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ th.am gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng l.àm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực;

– Hoàn thành nhiệm vụ th.am gia Công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên;

– Cán bộ, công chức, viên chức, s.inh viên t.ốt n.ghiệp đại học trở lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị;

– Thanh niên đã t.ốt n.ghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp t.ình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế – quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo Đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

– Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên.

Trường hợp 5: Thuộc trường hợp được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc kh.ông được đăng ký nghĩa vụ quân sự.

– Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây kh.ông được đăng ký nghĩa vụ quân sự:

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo kh.ông giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích;

+ Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

– Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự:

+ Người khuyết tật;

+ Người mắc bệnh h.iểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính theo quy định của pháp luật.

Nguồn : https://phunutoday.vn/5-truong-hop-khong-phai-di-nghia-vu-quan-su-nam-2024-nguoi-dan-can-biet-ro-d389602.htmlhttps://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/tu-van-phap-luat/31717/05-truong-hop-khong-phai-di-nghia-vu-quan-su-nam-2021