Kiếp nạn thứ 89 của concert BLACKPINK: Bị đề nghị thu hồi giấy phép biểu diễn vì vi phạm bản quyền

Kiếp nạn thứ 89 của concert BLACKPINK: Bị đề nghị thu hồi giấy phép biểu diễn vì vi phạm bản quyền

Show của  BlackPink tiếp tục gặp vấn đề về pháp lý.

Trung tâm Bảo vệ quyền tác g.iả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã chính thức yêu cầu thu hồi giấy phép đêm diễn của nhóm nhạc nổi tiếng BlackPink (Hàn Quốc) tại Hà Nội do vi phạm nghiêm trọng bản quyền tác g.iả từ phía Công ty TNHH Âm nhạc IME (gọi tắt là Công ty IME) – đơn vị t.ổ ch.ức đêm diễn của nhóm.

Vào ngày 19/7, VCPMC đã liên hệ và yêu cầu Công ty IME thực hiện việc xin phép và trả t.iền bản quyền trước khi diễn ra chương trình biểu diễn của nhóm BlackPink tại Hà Nội, theo quy định của pháp luật về quyền tác g.iả. Tuy nhiên, Công ty IME đã kh.ông tuân thủ cam kết với VCPMC và kh.ông thực hiện đúng quyền tác g.iả cho các tác phẩm âm nhạc biểu diễn trong chương trình.

Hiệp hội Bản quyền âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA) cũng đã th.am gia vào vấn đề này và gửi thư đến VCPMC, yêu cầu hợp tác để ngăn chặn việc vi phạm quyền tác g.iả của các tác phẩm âm nhạc thuộc thành viên KOMCA trong chương trình biểu diễn của nhóm BlackPink tại Việt Nam. KOMCA đã ủy quyền đ.ộc quyền cho VCPMC để cấp phép quyền biểu diễn các tác phẩm âm nhạc của thành viên KOMCA trên lãnh thổ Việt Nam.

Trước t.ình hình vi phạm bản quyền nghiêm trọng từ Công ty IME, VCPMC đã th.am gia cuộc l.àm việc ba bên cùng cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam để g.iải quyết t.ình trạng này. VCPMC đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước thu hồi giấy phép biểu diễn của nhóm BlackPink do Công ty IME t.ổ ch.ức, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các tác g.iả – chủ sở hữu tác phẩm. Hành động này nhấn mạnh việc tôn trọng cam kết hợp tác giữa VCPMC và KOMCA, và chú trọng đến việc bảo vệ quyền tác g.iả và thực thi các cam kết đã được đưa ra trước đó.

Nguồn : https://we25.vn/sao-viet/kiep-nan-thu-89-cua-concert-blackpink-bi-de-nghi-thu-hoi-giay-phep-bieu-dien-vi-vi-pham-ban-quyen-324805?fbclid=IwAR2As9t82JEzNDpqZYovhG0ntrsdji0qr4OuPDenbPwl-6ZI4Uv4NW5s2Tk